×

PRZYGOTOWANIE DRUKU

WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE DRUKOWANIA WYMAGAJĄ STOSOWANIA ZNAKOMITYCH TECHNOLOGII PRZYGOTOWANIA DRUKU

Nasz dział przygotowania druku prowadzi wstępne rozmowy z klientami, aby w pełni zrozumieć założenia wzornictwa ich marek. Prowadzona przez nas na globalną skalę działalność daje nam możliwość współpracy z ekspertami na całym świecie, co pozwala nam wdrażać najlepsze praktyki i najnowocześniejsze technologie. Posługiwanie się najnowszymi narzędziami zarządzania kolorami w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego umożliwia nam w sposób przewidywalny i spójny przekształcać oczekiwania naszych klientów w wydrukowaną rzeczywistość.

PRZEPŁYW PRACY I TECHNOLGIE
PRZYGOTOWANIA DRUKU

We wszystkich nasze działach graficznych wprowadzona została standaryzacja przy wykorzystaniu opracowanego przez firmę Esko najnowszego oprogramowania do zarządzania przepływem pracy Imaging Engine RIP oraz DeskPack.

Standaryzacja obejmuje obszerny rozwój automatyzacji przepływu pracy w celu obsługiwania zautomatyzowanego pułapkowania, tworzenia odbitek korektowych i tworzenia plików układu/kroku. Przepływy pracy obsługują wszystkie aspekty różnorodnych technologii poligraficznych i dekoracyjnych stosowanych w firmie MCC. Te przepływy pracy zapewniają spójność i dokładność zarządzania plikami i ułatwiają osiąganie naszego celu, jakim jest jak najefektywniejsze prowadzenie procesu produkcji grafiki.

Nasze przepływy pracy wykorzystują integrację XML w celu przekazywania informacji o klientach i elementach z naszych systemów frontendowych do naszych procedur i serwerów graficznych, ograniczając możliwość wystąpienia zduplikowanych pozycji i ponownego wprowadzenia błędów.

Nasze działy przygotowania do druku wykorzystują niestandardowy System Zarządzania Przygotowaniem Druku, który umożliwia zarządzenie całym przepływem procesów przygotowawczych, począwszy od odbioru plików i sprawdzenia stanu wstępnego, przez techniczne opracowanie etykiety, żądanie odbitki korektowej i zatwierdzenie odbitki korektowej, po wykonanie formy/narzędzia drukowego. Ten system jest zintegrowany z naszym systemem zarządzania elementami/pracami przygotowawczymi oraz z harmonogramem produkcji, umożliwiając kompletne śledzenie elementu w całym procesie przygotowania druku i procesie drukowania. System zawiera możliwości raportowania w celu zagwarantowania, że zarządzanie przebiegiem procesu odbywa się w najefektywniejszy sposób, a także dostarcza informacji potrzebnych do zrozumienia trendów i niezbędnych zasobów.

Nasze przepływy procesów graficznych i zarządzanie działami mają strukturę umożliwiającą elastyczność przekazywania zadań graficznych pomiędzy wieloma miejscami, zależnie od indywidualnych potrzeb każdego z obsługiwanych urządzeń poligraficznych.

 
Multi-Color — Korporacyjny komputer

WYKONYWANIE FORM DRUKOWYCH I OPRZYRZĄDOWANIE

Wszystkie zakłady produkcyjne mają wewnętrzne możliwości produkowania wysokiej rozdzielczości form drukowych i sit rotacyjnych. Firma MCC wykorzystuje znormalizowane urządzenia do wykonywania form drukowych i sit do sitodruku we wszystkich zakładach produkcyjnych, aby zapewnić zgodność druku/form drukowych pomiędzy poszczególnymi zakładami. Wszystkie działy wykonujące formy drukowe pracują zgodnie z określonymi znormalizowanymi programami zapewnienia jakości i programami konserwacji prewencyjnej, aby zapewnić spójną i optymalną reprodukcję z form drukowych i sitodruku.

Technologia HD Flexo.

ZARZĄDZANIE KOLORAMI

Wszystkie działy graficzne, działy zapewnienia jakości i działy produkcyjne wykorzystują najnowsze oprogramowanie i sprzęt do zarządzania kolorami, co ułatwia zrozumienie optymalnych warunków drukowania, tworzenie charakterystyk/profili druku oraz zarządzanie mające na celu sprostanie tym standardom.

Naszymi pracownikami są również profesjonaliści posiadający certyfikat G7.

Zarządzanie kolorami obejmuje:

  • Znormalizowane oprogramowanie i sprzęt do zarządzania kolorami w każdym dziale graficznym. Łącznie z oprogramowaniem do tworzenia profili i maszynami korektowymi.
  • Znormalizowane oprogramowanie i sprzęt po stronie maszyny drukarskiej, służące do ustawiania i zarządzania ustalonymi normami warunków drukowania w celu zapewnienia dokładności i powtarzalności przy przechodzeniu z profilu do druku i z druku do profilu.

Firma MCC poczyniła znaczne inwestycje w oprogramowanie i sprzęt do pomiaru/kontroli kolorów, w stopniu przewyższającym standardy obowiązujące w branży, aby ulepszyć standardową praktykę pomiaru kolorów.

Naszymi pracownikami są również profesjonaliści posiadający certyfikat G7.

 

BADANIA I ROZWÓJ

Firma MCC jest strategicznym partnerem firmy Esko w strefie beta. To strategiczne partnerstwo zapewnia firmie MCC możliwość przeprowadzania pierwszych testów najnowszej wersji oprogramowania w warunkach produkcyjnych przed jej dopuszczeniem do swobodnego obrotu.

Firma MCC jest również strategicznym partnerem firmy DuPont. To strategiczne partnerstwo zapewnia firmie MCC możliwość przetestowania produktów przed ich wprowadzeniem do obrotu, dzięki czemu firma MCC ma dostęp do najnowszych i najlepszych technologii polimerowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU

POROZMAWIAJ ZE SPECJALISTĄ

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTĄ

×

POPROŚ O WYCENĘ

×

POROZMAWIAJ Z PRZEDSTAWICIELEM

×